Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

ΕΙΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΙ? ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΊΤΕ 500 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΑΞΙΌΛΟΓΟ ΠΤΥΧΙΟ


Κατάρτιση ανέργων στην  πληροφορική
Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης
Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης
Από τη Δευτέρα 9 Απριλίου έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανέργων για τη συμμετοχή  σε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων διάρκειας 100 ωρών, σε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με επίδομα 500 ευρώ  αλλά και voucher 700 ευρώ, για να πληρώσουν το ΚΕΚ που θα επιλέξουν για να τους «εκπαιδεύσει».
Τα  Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), θα παρέχουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν την κατάρτιση που θα λάβουν από Φορείς Πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση Τομέων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
Έτσι οι καταρτιζόμενοι άνεργοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20.000 ανέργους και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 22.000.000 ευρώ ενώ πραγματοποιείται με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι την Αίτηση Συμμετοχής και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και εγγραφής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
Ωστόσο δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει το τελευταίο ημερολογιακό έτος ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης, που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για τους Ωφελούμενους και θα απαρλάβουν το επίδομα όταν τελειώσουν τον κύκλο μαθημάτων και συμμετέχουν στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό σπουδών.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων λήγει την Παρασκευή 25 Μαΐου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

chat ellampes.)

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget